Přeskočit na obsah

Zásady zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martin Schwarz alias Psavá ruka, IČ: 09816119, se sídlem Finská 4, 78701 Šumperk, zapsaný v živnostenském rejstříku (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Finská 4, 78701 Šumperk
 • e-mail: info@psavaruka.cz
 • telefon: +420 608 477 170

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu svým souhlasem sám/sama poskytl/a (mimo jiné i při vyplnění kontaktního formuláře) a dále také osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky služeb. Jde o tyto údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailová adresa
 • telefon
 • adresa
 • IP adresa

Zahájení objednávky služeb může proběhnout těmito způsoby:

 • přes kontaktní formulář (v tomto případě se jedná o nezávaznou poptávku)
 • kontaktováním správce na některý z kontaktů uvedených na těchto webových
  stránkách

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění objednávky služeb nebo pro odeslání zprávy z kontaktního formuláře. Souhlas ke zpracování identifikačních údajů na základě kontaktního formuláře udělujete sám/sama.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, 
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky služeb a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění právních povinností vůči státu,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.  

 Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel webového rozhraní
 • provozovatelé služeb Google a Facebook
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.      

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména nainstaloval antivirové programy a datová úložiště i úložiště osobních údajů bezpečně zahesloval.[1] 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Co jsou soubory cookies?

Jde o malé datové soubory, které jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek. Díky cookies si stránky mohou zapamatovat například nastavení, která jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. Cookies jsou užitečné také k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo k analýze návštěvnosti webu. Jejich účelem je učinit uživatelský zážitek efektivnějším.

Dle zákona, který v České republice platí od 1. 1. 2022, může správce ukládat cookies ve Vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz webové stránky www.psavaruka.cz (tzv. funkční cookies). Pro všechny ostatní typy cookies správce potřebuje Vaše výslovné povolení. Toto povolení lze udělit, nebo neudělit prostřednictví cookies lišty.

Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se na stránkách www.psavaruka.cz objevují.

Typy cookies

Funkční – pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní její základní fungování a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Bez tohoto typu cookies by webová stránky nemohla správně fungovat.

Preferenční – preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte.

Statistické – statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové – marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Neklasifikované – Neklasifikované cookies jsou cookies, které má správce v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies.

Kódy třetích stran

Na tomto webu jsou trvale používané kódy od společností Google a Facebook, které správci pomáhají analyzovat, kam návštěvníci chodí a jak se na tomto webu chovají. Při probíhajících kampaních se mohou na webu krátkodobě objevit i kódy dalších měřicích nástrojů.

Odesláním zprávy z kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte kliknutím na tlačítko „odeslat“, a tedy odesláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2021.